Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

1.       Administratorem Danych Osobowych jest „Gronowicz” P.U. Wiktor Gronowicz z siedzibą ul. Zaporoska 24/27, 53-520 Wrocław, zwany dalej firmą. Dane kontaktowe: nr telefonu +48 607918988

2.       Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osoba, której dane dotyczą oraz obowiązki  ciążące na Administratorze wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

2.1.    realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą,

2.2.    ochrony interesów osoby, której dane dotyczą i/lub Administratora w przypadku wystąpienia roszczeń związanych z realizowaną umową,

2.3.    kontaktów handlowych w sprawie przyszłych potencjalnych umów /zleceń,

2.4.    zapewnienia zgodności Administratora Danych Osobowych z mającymi zastosowanie przepisami finansowo-księgowo-podatkowymi.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane przez nas do czasu zakończenia realizacji umowy oraz  do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa

4.       Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w tym w szczególności do organizacji międzynarodowych oraz odbiorców z państw trzecich, za wyjątkiem danych przekazywanych pocztą elektroniczną gmail, które są przetwarzane przez Google w państwach trzecich.

5.       Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa:

·      prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania

·      prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia

·      prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności

·      prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie szpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

·      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

 

 

W przypadku uwag lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Wiktor Gronowicz drogą e-mailową na adres: wiktor.gronowicz@gmail.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: „Gronowicz” P.U. Wiktor Gronowicz z siedzibą ul. Zaporoska 24/27, 53-520 Wrocław z dopiskiem: „ Dane osobowe”