01

OPTYMALIZACJA ORGANIZACJI

1. Strategia długoterminowa z poziomu funkcjonowania całej organizacji:

  • Strategia szybkiego wytwarzania/produkcji w tym także procesów około-produkcyjnych z główny naciskiem na:
  • Skrócenie czasów realizacji projektu/zamówienia na każdym etapie procesowania z naciskiem na procesy produkcyjne oraz procesy biurowe i logistyczne.
  • Strumień wartości w tym czas realizacji a wartość dodana oraz identyfikację i eliminację poszczególnych rodzajów marnotrawstwa.
  • Strategia dedykowana dla przedsiębiorstw głównie HMLV (duży mix produkcyjny – małoseryjny) oraz MS (produkcja jednostkowa – dedykowana)

2. Lean Management – 5S + S – szkolenia + wdrożenia z uwzględnieniem MUDA – marnotrawstwo

3. KPI – Kluczowe wskaźniki efektywności organizacji – szkolenia + wdrożenia (jakość + produkcja) – szkolenia + wdrożenia

4. Zarządzanie procesem reklamacji (w tym narzędzie 8D, 2x5Why, PDCA, Diagramy, Mapy) – szkolenia + wdrożenia

5. Zarządzanie dostawcami (w tym SOC – pełen system oceny) – szkolenia + wdrożenia

6. OEE – całkowita efektywność maszyny z naciskiem na dostępność i eliminację możliwych przestojów nieplanowanych.  

7. Optymalizacja procesów – poszukiwanie wąskich gardeł (w tym MUDA)

02

STANDARYZACJA ORGANIZACJI

1.    Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego

·         ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania;

 

2.    Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem

·         ISO 22301 System Zarządzania Ciągłością Działania;

·         ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;

·         ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw;

·         ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;

3.     Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości

·         ISO 9001 System Zarządzania Jakością;

·         ISO 13485 System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych;

4.     Systemy Zarządzania Środowiskiem

·         ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego;

5.      Zrównoważona gospodarka

·         FSC CoC System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej;

·         RSPO  The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego;

·         PEFC  Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej;

6.     Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

·         ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;

03

USŁUGI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ INFORMACJI

1.    Przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych

·         Dokumentacja związana z ustawą o ochronie danych osobowych oraz  RODO

 

·         Procedury związane z bezpieczeństwem  informacji

2.    Zarządzanie ryzykiem

3.    Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

4.    Szkolenia

5.    Audyty organizacji

6.    Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych

04

USŁUGI INFORMATYCZNE

1.    Outsourcing usług IT

·         Monitoring Systemów 24/7/365

·         Opieka informatyczna

·         Backup i Archiwizacja

·         Usługi programistyczne

Signup today

Eksperci:

WhatsApp Image 2020-06-09 at 09.53.49

Wiktor Gronowicz

Mariusz Szpytka

Mariusz Szpytka